Wanneer zich een conflict op de werkvloer voordoet dan heeft dit voor zowel werkgevers als werknemers grote gevolgen. Zelfs een schijnbaar simpel conflict tussen twee werknemers – of een werknemer en leidinggevende – kan de productiviteit van de hele afdeling hevig doen afnemen. Het kan leiden tot uitval van partijen en zelfs van andere teamleden vanwege werk gerelateerde stress.

DE GEVOLGEN VOOR WERKGEVERS: HOGE KOSTEN EN ONRUST

Voor werkgevers betekent dit behalve de kosten van het verzuim, kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Daarnaast zou in bedrijven 15% van de bruto loonsom worden uitgegeven aan arbeidsconflicten. Dit zijn kosten voor juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. Het percentage mensen dat zich ziekmeldt wegens een arbeidsconflict zou 25% bedragen van het totale ziekteverzuim. De kosten die gemaakt worden wegens arbeidsconflicten zouden zelfs hoger liggen dan de kosten die het totale ziekteverzuim met zich mee brengt.

DE GEVOLGEN VOOR WERKNEMERS: BEDREIGING OP GEZONDHEID EN SOCIALE LEVEN

Voor werknemers zijn de belangrijkste gevolgen van een arbeidsconflict de negatieve weerslag daarvan op hun gezondheid, hun plezier en hun sociale leven. Na een werkdag is het lastig om thuis de knop om te zetten. Voor velen betekent dit ook dat de boosheid over de situatie ook voor een slechte nachtrust zorgt. Is iemand uitgevallen, dan voelt het ongewild thuiszitten vaak als onrechtvaardig en onbevredigend. De positieve kanten van het werk om deel te nemen aan het arbeidsproces worden niet meer gezien.

BOTSENDE PERSOONLIJKHEDEN & LEIDINGGEVENDEN

Het is niet verrassend dat waar wordt samengewerkt er gebotst kan worden met verschillende persoonlijkheden en dus ook met leidinggevenden. Conflicten op de werkvloer zijn dan ook een bekend probleem voor veel bedrijven en werknemers. Het bestaan van een conflict hoeft niet zozeer iets over het bedrijf, het team of de werknemers te zeggen. Zo kan het ontstaan van een conflict een logisch gevolg zijn van simpelweg verschillende persoonlijkheden. Zo komt het dus voor dat de samenwerking tussen op zichzelf welwillende werknemers problemen kunnen opleveren binnen één en hetzelfde team.

DE ARBEIDSMEDIATOR: DE PIJNPUNTEN BOVEN WATER

Meestal hebben partijen voor zij aan de mediationtafel komen, al vaak veel tijd en energie geïnvesteerd om het probleem, de onrust of het conflict op te lossen. Maar als de pijnpunten niet boven water komen, dan is het helaas vaak verloren tijd en energie geweest. De frustraties van alle partijen zullen alleen maar toenemen.

Vaak wordt als pijnpunt bij arbeidsconflicten aangedragen dat de betrokkenen in het conflict zich niet serieus genomen voelen. Ze ervaren niet dat er echt naar ze wordt geluisterd. Het voelt eerder alsof de ander hen wel laat uitpraten (dit is overigens niet altijd het geval) om vooral vervolgens daar de eigen ingenomen standpunten weer tegen in te brengen. Of het voelt alsof de ander alleen luistert naar de zwakke plekken in het verhaal om daar vervolgens op te schieten. En andersom is het niet anders. Beide partijen komen niet verder en het conflict escaleert in de tussentijd verder.

MEDIATION INZETTEN?

Bijna elk conflict is omgeven door misverstanden. Leg die op tafel en partijen wegen niet meer ieder woord van de ander op een goudschaaltje. Verwachtingen over en weer worden uitgesproken en met elkaar doorgenomen. Achteraf laten partijen regelmatig weten dat pas toen zij in de mediation een spiegel voorgehouden kregen, ze hun eigen rol in het conflict zagen. En daardoor verminderde hun behoefte om hun eigen gelijk te halen en ontstond opeens wel de bereidheid om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken.

Mediation is een effectief en beduidend minder kostbaar middel om snel tot de oplossing van het conflict te komen.

Is er een conflict op de werkvloer schakel Maksimovic HR & Mediation in, specialist in arbeidsmediation.

Neem contact op

Met vriendelijke groet,
Marija Maksimovic

Maksimovic HR & Mediation
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
E: info@maksimovic.nl
T: 06 – 41 50 45 98