OVER MIJ

Marija Maksimovic – Ik ben een HR-professional, MfN Registermediator en Extern Vertrouwenspersoon. Ik ben eigenaar van Maksimovic HR & Mediation en adviseer cliënten op HR-gebied zoals het opzetten van een strategisch personeelsbeleid, het opzetten/ updaten van de arbeidsvoorwaarden, het opzetten van een beoordelings- en functioneringscyclus, het begeleiden bij ziekteverzuim zoals frequent en langdurig ziekteverzuim en re-integratie begeleiding 1e en 2e spoor conform de Wet Verbetering Poortwachter. Tevens bemiddel ik in arbeidsgeschillen als MfN-Registermediator waarbij partijen samen tot een gedragen oplossing komen. Daarnaast ben ik ook Extern Vertrouwenspersoon en bied ik een luisterend oor voor aan medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen van een organisatie.

​Voorheen heb ik werkervaring opgedaan bij PwC als consultant binnen verschillende fiscale en financiële adviesafdelingen. Na mijn PwC tijd ben ik werkzaam geweest bij TAXci een niché internationaal belastingadvieskantoor, waar ik als directielid onder andere verantwoordelijk ben geweest voor het personeelsbeleid, de back office en de infrastructuur van de diverse kantoren. Naast een schat aan werkervaring ontwikkelde ik tegelijkertijd een breed blikveld en een groot inlevingsvermogen. Op basis hiervan bied ik HR-advies, Mediation en Vertrouwensgeswerk aan om samen met de cliënt de juiste oplossing te vinden. 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Maatwerk en persoonlijk contact is de kracht van Maksimovic HR & Mediaton. Daarom vinden wij het voor HR werkzaamheden belangrijk om voordat we starten, eerst kennis met u te maken.

Het doel van het kennismakingsgesprek is om te onderzoeken of, en zo ja wat, Maksimovic HR & Mediation voor u kan betekenen in uw specifieke situatie.

Tarief
Maksimovic HR & Mediation werkt met een uurtarief. Reiskosten of buitengewone kosten zoals zaalhuur of telefoonkosten naar het buitenland worden apart in rekening gebracht.

Opdrachtbevestiging
Indien er na het kennismakingsgesprek een opdracht volgt, krijgt u hiervan binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging toegestuurd waarin alle gemaakte afspraken staan. Is er sprake van mediation, dan krijgt u hierbij ook de mediationovereenkomst toegestuurd.

Voorschot en declaratie
In de opdrachtbevestiging kan u worden gevraagd een (gedeeltelijk) voorschot te voldoen. Bij een mediationtraject zal dit altijd zo zijn, voor HR werkzaamheden hangt dit af van de situatie. De hoogte van het voorschot hangt af van de aard van de zaak en het te verwachten aantal werkuren. Dit voorschot wordt uiteraard verrekend met de einddeclaratie. Maksimovic HR & Mediation declareert per maand. U ontvangt bij iedere declaratie een minutenspecificatie.

Op alle door Maksimovic HR & Mediation verrichte werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden verstrekt bij de offerte of overeenkomst van opdracht.

Maksimovic HR & Mediation
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
E: info@maksimovic.nl
T: 06 – 41 50 45 98