Extern Vertrouwenspersoon – gecertificeerd

Als vertrouwenspersoon bied ik in eerste instantie een luisterend oor aan medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen van een organisatie. Daarnaast zorgt een vertrouwenspersoon voor eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag of misstanden.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers hun ervaringen met ongewenst gedrag op de werkvloer of (vermoedens van) misstanden kwijt. Dit is een belangrijke meerwaarde voor uw organisatie.

Een extern vertrouwenspersoon is verbonden aan een organisatie en op afroep beschikbaar voor medewerkers, cliënten of studenten/leerlingen. Over de wijze waarop dit gebeurt, worden in een oriënterend gesprek afspraken gemaakt met de leiding. Wensen en verwachtingen worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst. Ook worden afspraken gemaakt over bekendmaking bij het personeel en voorlichting. Dat kan ook in samenwerking met een of meerdere interne vertrouwenspersonen.

Individueel consult

In eerste instantie zijn mijn cliënten medewerkers van organisaties waarmee een overeenkomst voor vertrouwenswerk is overeengekomen. Daarnaast zijn er organisaties waar het vertrouwenswerk nog niet goed geregeld is. Voor deze mensen ben ik beschikbaar voor een individueel consult, telefonisch of persoonlijk. De kosten zijn in overleg.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen (VPO)

De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Dat kan leiden tot misverstanden, onbegrip, maar ook tot vijandigheid en onverdraagzaamheid. En tot dilemma’s bij leidinggevenden. Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. Toch lopen medewerkers op de werkvloer tegen ongewenst gedrag aan; pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot ziekteverzuim, conflicten en imagoschade. De werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Veel bedrijven stellen daartoe een vertrouwenspersoon aan.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

De Wet Huis voor Klokkenluiders, 1 juli 2016 van kracht, regelt ondermeer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een regeling moeten hebben voor het melden van misstanden. De manier van melden en de de behandeling van meldingen wordt geregeld, evenals de bescherming van de melder. In dit kader kiezen organisaties voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit. Met de vertrouwenspersoon kan in vertrouwen gesproken worden over de geconstateerde (vermeende) misstand, omdat het voor iedere werknemer een dilemma is, melden of niet melden. De vertrouwenspersoon is dan sparringspartner alvorens tot melding over te gaan of daarvan af te zien. Met de vertrouwenspersoon als doorgeefluik is het ook mogelijk anoniem melding te doen.

Pesten op de werkvloer

Ongewenst gedrag uit zich soms in pesten. Zowel collega’s als leidinggevenden maken zich schuldig aan pestgedrag. Wanneer spreek je nu van pesten en belangrijker wat kan je doen als slachtoffer, maar ook als organisatie. Door TNO is een wegwijzer gemaakt die heel duidelijk is en handvatten geeft om pestgedrag te herkennen en aan te pakken. Ook de rol die de vertrouwenspersoon hierin heeft wordt belicht.

Zie link naar de wegwijzer: https://www.stoppestennu.nl/sites/default/files/uploads/factsheet_pesten_op_het_werk_tno_2015.pdf

Ontwikkeling van beleid en richtlijnen

Door het ontwikkelen van richtlijnen voor gedrag kan een instelling de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de consequenties en oplossingen zijn in geval van ongewenst gedrag. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de organisatie bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en het wettelijk verplichte beleid op ongewenste omgangsvormen.

Wanneer een vertrouwenspersoon inschakelen?

Met een vertrouwenspersoon versterkt u de organisatie. De ervaringen van medewerkers zijn een spiegel voor uw organisatie. Ze laten zien wat uw organisatie nog nodig heeft om een gezonde en veilige werkomgeving te zijn. Ook aangekaarte misstanden zijn een kans om te groeien. Als uw medewerkers gelukkig zijn, plukt u hier de vruchten van.

Als vertrouwenspersoon in uw organisatie bied ik opvang en begeleiding bij:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • misstanden (of vermoedens daarvan)

In moeilijke situaties begeleid ik uw medewerkers om een optimale keuze te maken. Vertrouwelijkheid is hierbij vanzelfsprekend. Daarnaast is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon zichtbaar en toegankelijk is voor uw organisatie.

De waarde van een extern vertrouwenspersoon

Sommige organisaties kiezen voor een intern vertrouwenspersoon, maar in de praktijk blijkt een extern vertrouwenspersoon effectiever te zijn. Medewerkers voelen zich dan vrijer om te vertellen wat zij kwijt willen.

Als u mij inschakelt als gecertificeerd, extern vertrouwenspersoon dan kunt u rekenen op:

 • een objectief luisterend oor voor uw medewerkers
 • voorlichting binnen uw organisatie
 • adequaat optreden in de verschillende situaties
 • heldere afspraken
 • 100 % onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid
 • een overzichtelijk jaarverslag (niet te herleiden naar personen)
 • aanbevelingen voor verbetering van beleid

Goed om te weten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point http://www.campagne.arboineuropa.nl/ voor veiligheid en gezondheid op het werk voeren een campagne over het thema Psychosociale Arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress, agressie en geweld, intimidatie, pesten), met de titel ‘Herken de druppel: check je werkstress’.

Meer weten?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben Marija Maksimovic, gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.
Ik sta klaar voor u en uw medewerkers. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 • Waarom kiezen voor Maksimovic HR & Mediation?
 • RGecertificeerd vertrouwenspersoon
 • R100% onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid
 • RAanbevelingen voor verbetering van beleid

Bent u op zoek naar een extern vertrouwenspersoon?

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Maksimovic HR & Mediation
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
E: info@maksimovic.nl
T: 06 – 41 50 45 98