Als HR professional kunt u te maken krijgen met conflicten op de werkvloer. Deze kunnen in essentie productief zijn, maar conflicten die uit de hand dreigen te lopen, kunnen leiden tot ernstige verstoringen in het werk, tot ziekte van betrokkenen en ongewenste juridische procedures. Met de nieuwe wetgeving wordt het nog belangrijker om conflicten tijdig te herkennen en te managen.

Als HR adviseur of HR manager kunt u een constructieve bijdrage leveren, door escalatie van conflicten te voorkomen en partijen te begeleiden in het vinden van oplossingen. Wanneer dit allemaal niet lukt, kan mediation de oplossing zijn.

Welke conflicten komt HR tegen?

Conflicten op de werkvloer zijn vaak niet te vermijden. Het hoort er nu eenmaal bij op een plek waar je met andere mensen te maken hebt, allemaal met hun eigen persoonlijkheid, kwaliteiten, imperfecties, wensen en ambities. We kunnen verschillende soorten conflicten onderscheiden, die allemaal om een andere oplossing vragen. Hieronder worden de verschillende soorten conflicten beschreven.

MACHTSCONFLICTEN
Bij machtsconflicten gaat het om de vraag wie het voor het zeggen heeft. Bij een machtsconflict gaat het bijvoorbeeld om onenigheid over het invullen van een leidinggevende positie. Bijvoorbeeld twee collega’s vinden allebei dat zij de aangewezen persoon zijn om de nieuwe manager te worden. Ambities en competenties spelen hierin een cruciale rol. Machtsconflicten kunnen worden opgelost door structuuringrepen of procedureafspraken.

INSTRUMENTELE CONFLICTEN
Deze conflicten hebben betrekking op doelstellingen, middelen, procedures en structuren. Je kunt het bijvoorbeeld oneens zijn met de taakverdeling binnen je afdeling en hoewel je dat al regelmatig hebt aangekaart, wordt er telkens maar niets aan gedaan. Een ander voorbeeld van een instrumenteel conflict is wanneer medisch specialisten discussiëren over de juiste diagnose. Probleemoplossingstechnieken als een degelijke probleemanalyse, voldoende kennis van zaken en een goede besluitvorming kunnen uitkomst bieden.

BELANGENCONFLICTEN
Belangenconflicten hebben te maken met problemen rondom de verdeling van schaarse middelen als geld, tijd, mankracht en ruimte. Een voorbeeld van een belangenconflict is dat je vindt dat er steeds te weinig tijd wordt ingepland om je taken goed uit te kunnen voeren. In dit geval dien je naar je leidinggevende te stappen om met hem of haar te onderhandelen om meer tijd te krijgen voor de taken die je dient uit te voeren. Dergelijke conflicten moeten worden opgelost door middel van onderhandeling.

SOCIAAL-EMOTIONELE CONFLICTEN
In deze conflicten staat het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties centraal. Het gaat hier onder meer om kwesties als zelfbeeld en identiteit. Collega’s kunnen bijvoorbeeld een beeld van elkaar hebben dat een goede werkrelatie in de weg staat. Het is in een dergelijke situatie belangrijk dat men door middel van open communicatie over de gevoelens, irritaties en frustraties tot meer begrip voor elkaar komt.

Voordelen mediator

Het inschakelen van een mediator bij arbeidsconflicten of zakelijke conflicten biedt op veel niveaus voordeel. Het is op de eerste plaats een zeer toegankelijke en informele manier om een conflict op te lossen. Zeker niet onbelangrijk is de positieve insteek van waaruit wordt gewerkt. Arbeidsmediation is gericht op het herstellen van de zakelijke relatie met het oog op de toekomst. Daarbij is het veel goedkoper, minder stressvol en minder tijdrovend om een mediator bij de hand te nemen, dan om een advocaat in te schakelen en allerlei ingewikkelde gerechtelijke procedures te beginnen.

Mocht u uw situatie eens willen bespreken of meer willen weten over arbeidsmediation, neem contact op!

Met vriendelijke groet,
Marija Maksimovic

Maksimovic HR & Mediation
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
E: info@maksimovic.nl
T: 06 – 41 50 45 98